OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdělení informací pro zákazníky eshopu

I. Správce a jeho kontaktní údaje

Provozovatelem eshopu http://eshop.teetimestore.cz/ a správcem osobních údajů je společnost BaGo Sport s.r.o. IČO: 24281859 se sídlem Muchova 223/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, která Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), a souvisejících předpisů o ochraně osobních údajů.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem info@bagosport.cz

II. Účel a právní základ zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím eshopu automatizovaně. Zpracovává je za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy (předání, dodání zboží, fakturace platby, atd.), a dále pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu a pro účely řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností, a také za účelem zasílání obchodních sdělení.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, tak čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pokud je zpracování nezbytné pro splnění jiných právních povinností, tak čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu, tedy pro zasílání obchodních sdělení, tak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • pokud subjekt osobních údajů vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přijímání reklamních nabídek a obchodních sdělení, tak čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

III. Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem.

Zpracovatelem osobních údajů je ATV s.r.o., se sídlem Velvarská 1626/45, Praha 6.

IV. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

 • našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás zajišťují provoz a rozvoj SW prostředků, provozují servery a další HW,
 • poskytovatelům zajišťujícím platby za zboží zakoupené v našem eshopu,
 • dopravcům zboží, které si u nás zakoupíte,
 • zpracovateli účetnictví.

V. Práva subjektu údajů

Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

 • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to splněny podmínky.
 • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

VI. Zpracování a uchování osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje uchováme v souladu s platnými zákony, přičemž tyto osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zároveň jsme připraveni v souladu s interními postupy učinit kroky, které povedou ke zničení nebo anonymizaci osobních údajů, pokud tyto údaje již nebudou nadále potřebné pro stanové účely, anebo na žádost subjektu údajů.

Společnost BaGo Sport s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace